SERVICII

1. COLECTARE /RECICLARE DEȘEURI- cod 15 01 03

Vă oferim servicii de colectare și reciclare prin valorificarea deşeurilor provenite de la ambalajele dvs: lemn, plastic, metal (deșeuri nepericuloase).

Conform HG 856/2002

Vă asigurăm realizarea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Legea 211/ 2011

 Legea 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011 care abrogă OUG 78 2000.

  • Hot. Guv. 856 / 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.
  • Hot. Guv.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
  • Hot. Guv 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaj.

Ord. 1229/2005 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării și responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Ord. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Ord. 794 din 6 februarie 2012 (Ordinul 794/2012) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Ord. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul 192/2014, Ordinul 2413/2016);

Colectarea deșeurilor de ambalaje se face de la punctul de lucru al generatorului, transportul fiind asigurat de către noi, dar se poate face și la punctele noastre de lucru.

Deșeurile rezultate sunt reciclate și transformate în ambalaje reutilizabile, astfel noi suntem reciclatorii finali.

Asfel asigurăm trasabilitatea, emițând documentele necesare îndeplinirii obiectivelor de valorificare anuală, către Agenția Națională de Mediu.

Colaboratorii noștri primesc documentele necesare îndeplinirii obiectivelor de reciclare anuale.

Pentru aceste activități deținem Autorizațiile de mediu, necesare.

Prin reciclare lăsăm o lume mai bună copiilor noștri!

Galerie reciclare deșeuri:

2. ACHIZIȚIE DEȘEURI

Cumpărăm orice tipuri de paleți, boxpaleți și ambalaje din plastic, lemn sau metal.

3. REPARARE

Vă oferim servicii de reparare, recondiționare și întreținere a paleților pe care îi folosiți. Pe toată durata reparațiilor, vă punem la dispoziție paleți pe care să-i folosiți.

4. DISTRIBUȚIE

Asigurăm servicii de distribuție, pentru toate categoriile de mărfuri comandate, și în regim de urgență. În cazul comenzilor mari sau repetate, distribuția paleților se face gratuit.

5. ÎNCHIRIERE

Prin închiriere, vă punem la dispoziție toate tipurile de paleți, boxpaleți sau ambalaje de care aveți nevoie. Recuperarea paleților închiriați se poate face și de către noi, direct de la clienții dvs. la care ați trimis marfă cu paleții închiriați de la noi (dacă acestea se află în România, Ungaria sau Italia de Nord).

6. CONSULTANȚĂ

Vă oferim servicii de consultanță tehnică în domeniile:

  • paleți
  • ambalaje industriale (lemn, metal, plastic, carton)
  • reciclare deșeuri nepericuloase
  • proceduri vamale și legislație în domeniul ambalajelor